Välkommen till Smålandsplast

Vi är experter på formsprutad plast, våra styrkor är produktutveckling, kostnadseffektiv produktion och en kvalitetsnivå som du vågar lita på.

Egen produkt

Smålandsplast har egen verktygstillverkning, det gör att vi snabbt kan anpassa produktion och serier efter kundens behov och marknadens efterfrågan. På Smålandsplast tillverkar vi inte bara verktyget, vi förvara och underhåller verktygen för att säkerställa driftsäkerhet i och produktions precision.

Vi är en utvecklingspartner från start till mål

där du som kund skall känna dig trygg i alla moment. Det ger en lönsam produktion!

Vi gillar utmaningar!

Därför arbetar vi alltid med utveckling och utbildning till våra kunder för att få ökad produkt prestanda.

Smålandsplast har egen verktygs tillverkning

Bra underhåll och löpande optimering ger en effektivare produktion och ökad lönsamhet!

Vilka är vi?

Smålandsplast arbetar ständigt med att utveckla produkt och produktion, detta genom olika steg i hela processen från idé till förpackad och distribuerad produkt. Smålandsplast har funnits med sedan 50-talet och med mångårig kunskap inom plast produktion så kan vi formsprutad plast på våra fem fingrar. Vi ser oss själva som en utvecklingspartner och kan under produktens livscykel bidra med löpande produktutveckling, produktionseffektivisering och utbildning om plast och dess egenskaper till våra kunder. Vi har genom åren hjälpt våra kunder till ökad produkt prestanda, att produkten blivit lättare att använda och att produktion har blivit kostnadseffektivare.