Smålandsplast växer och det lilla huset där paret Nordén startade sin verksamhet räcker inte till, en ny tillbyggnad och fyra nya maskiner kommer till.