Smålandsplast inleder ett samarbete runt utvecklingen av säkerhetsbälten med det som senare blir Autoliv. Detta samarbete fortsätter i mer än 15 år.