Familjen Andersson tar över Smålandsplast och påbörjar omedelbart ett arbete med att hitta nya idéer.