Electrolux Floorcare med sin damsugstillverkning i Västervik blir samarbetspartner. Antalet anställda mer än fördubblas genom detta uppdrag