Electrolux behov växer och Smålandsplast anställer fler. Investeringen blir en viktig erfarenhet och gör Smålandsplast utvecklar effektiva produktionslösningar