Smålandsplast investerar i en anläggning som tar tillvara på överskottsvärmen från produktionen.