Produkter

Vi gör allt från hårdaste hårda till mjukaste mjuka

Vad vi gör

På Smålandsplast arbetar vi med alla plaster för formsprutning beroende på produkt oavsett om det är för klinisk användning, livsmedel eller vara komponent i befintlig produkt. Vårt erfarenhet och mångfald av produkter vi har tillverkat har gett oss stor kunskap om infärgning och ytbehandling till olika plaster och applikationer, vi arbetar med ligninplast och bisfernol fri plast i stor utsträckning.

Material

Smålandsplast AB tillverkar formsprutade plastdetaljer. Allt från mjukaste mjuka till hårdaste hårda. Allt från konsumentprodukter med höga krav på design och finish till avancerade industrikomponenter.

Vi är speciellt duktiga på integrerade lösningar och ”metal insert”, där tex kullager gjuts in direkt i en bärande plastkomponent. Genom att kombinera olika funktioner förenklar vi monteringen, sänker tillverkningskostnader och ökar användarvänligheten.

Miljö och certifiering

Att ligga i framkant inom hållbar produktion och material ser vi som en naturlig del och ansvar både mot våra anställda och slutanvändarna av produkterna som vi framställer. Några av de exempel som vi arbetar med är lösningsmedelria ämnen i tryck, ligninplast och att ta tillvara på den överskottsvärmen som vår verksamhet skapar för att minska påverkan av miljön.

Smålandsplast har arbetat med ISO 9002 sedan 1994 och med certifiering mot ISO 9001-2008 för att uppfylla dina krav om kvalitet och produktion.

Hårda fakta om Smålandsplast

Formsprutning:

  • 10 formsprutningsmaskiner
  • Låskraft 40 – 150 ton
  • Skottvikt 0 – 275 g

Formtillverkning:

  • Formkonstruktion
  • Eget verktygsmakeri för tillverkning av mindre formar
  • Direktimport av formar från Asien
  • Egna moderformsystem sänker startkost-naden för en ny produkt i korta serier

Tryck:
Tampotryck